Anette Kohler, hälsocoach

Anette Kohler, hälsocoach

Mitt stora intresse att arbeta med hälsa startade i och med en hälso/sportresa till
Portugal för 4 år sedan. Det var en härlig resa där jag blev inspirerad och
motiverad att ta hand om mig själv på bästa sätt.

Detta påverkade mig starkt och resulterade i att jag utbildat mig till hälsocoach och
hälsoinspiratör på Paulúns Näringscenter.

Utbildningen fick mig att förstå hur vi människor tänker och fungerar i olika
situationer i våra liv! Men framför allt - jag började även förstå mina egna tankar
och handlingar på ett helt annat sätt än tidigare.

För övrigt arbetar jag inom försäljning sedan många år och har även arbetat och bott utomlands, vilket har gett mig stor livserfarenhet som jag har nytta av i mitt coachande.

Nu vill jag träffa dig som söker förändringar och nya mål i ditt liv, men som kanske
har lite svårt att nå dit på egen hand. Genom samtal kan jag, med dom rätta
frågorna, stötta dig i att hitta svar och lösningar, inom dig själv, som du tidigare
inte trodde fanns.

Välkommen att kontakta mig!
 

     Favoritcitat

Your time is limited, so don't waste it living someone
else's life. Don't be trapped by dogma - which is living
with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most importantly, have courage to 
follow your heart and intuition. They somehow already know
what you truly want to become. Everything else is secondary.
                                  Steve Jobs

Jag är diplomerad hälsocoach via Paulúns Näringscenter och har ett stort intresse för hälsa.